Netsu Sokutei, 10 (2), p. 66, (1983)

資料

絶縁材料の熱安定性評価