Netsu Sokutei, 6 (3), p. 112, (1979)

review

エクセルギー―新しい熱力学函数